NAC Life Coaching:

NAC Life coaching is een gestructureerde coaching methode die uit een 7-tal stappen bestaat. Deze stappen zijn bedoeld om ieder gesprek effectief en resultaat gericht af te ronden.

De methode is ontworpen om oude patronen die je tegenwerken uit jouw systeem te halen en er nieuwe voor in de plaats te zetten die je helpen het gewenste resultaat te bereiken.

NAC Life Coaching is een methode ontwikkeld in Amerika door Tony Robbins (https://www.tonyrobbins.com/) met als doel een blijvend resultaat te bewerkstelligen. Opmerkelijk detail is dat Tony Robbins vele groten der aarde heeft gecoached zoals: Michail Gorbatsjov, Princes Diana, George Bush en Bill Clinton.

Mijn mentor coach Marcel Sanders (https://healthbalance.nu/) heeft jaren lang in het team van Tony Robbins geleerd en gewerkt en heeft deze methode voor Europa geschikt gemaakt. Bij hem heb ik in 2006 mijn NAC Life Coaching Basis diploma gehaald en in 2017 mijn NAC Life Coaching Professional.

In het intakeformulier wat ik gebruik zijn de stappen in de methode meer detail uitgelegd en kun je hier (totaal vrijblijvend) downloaden.

Een NAC life coaching gesprek is een gestructureerd en vooral doelgericht gesprek waarmee in ieder gesprek een duidelijk resultaat behaald wordt, gerelateerd aan het door jou gekozen thema. Dit resultaat is vooraf of aan het begin van het gesprek afgesproken en je coach zorgt er samen met jou voor dat dit resultaat gehaald wordt.

Een coaching traject duurt net zolang als jij het nodig vindt of als jouw resultaat gehaald wordt. De ervaring leert dat tussen de 3 en 5 gesprekken al veel resultaat oplevert. Je kunt beter omgaan met dat waar je het moeilijk mee hebt.